Lirik Lagu Rasi Band - Berbohong Lagi

Lirik Lagu Rasi Band - Berbohong Lagi. Lirik Lagu Rasi Band - Berbohong Lagi.

Bohong lagi, kau berbohong lagi
Dustai lagi, kau distai aku
Sampai kapankah kau berbohong lagi
Katanya enggak tapi bohong lagi

Ku bosan, kubosan dibohongin lagi
Kubosan, kubosan didustai lagi

Bohong lagi, kau berbohong lagi
Dustai lagi, kau distai aku
Sampai kapankah kau berbohong lagi
Katanya enggak tapi bohong lagi

Ku bosan, kubosan dibohongin lagi
Kubosan, kubosan didustai lagi

Cukup cukuplah sudah
Kau berbohong, dustai aku lagi
Sakit sakit hatiku
Selalu kau bohongi aku

Ku bosan, ku bosan dibohongin lagi

(cukup cukuplah sudah) cukuplah sudah
(kau berbohong, dustai aku lagi) dustai aku lagi
(sakit sakit hatiku) sakit hatiku
(selalu kau bohongi aku) kau bohongi aku lagi

(cukup cukuplah sudah) ooohh
(kau berbohong, dustai aku lagi)
sakit sakit hatiku
(selalu kau bohongi aku) kau bohongi aku

Bohong lagi,kau berbohong lagi

Lirik Lagu Rasi Band - Berbohong Lagi

Artikel Terkait

Lirik Lagu Rasi Band - Berbohong Lagi
4/ 5
Oleh